FANDOM


Hayley gänget eller Hayleys team är gruppen i 9B som är med i den tävlingen om att hitta fåglen. Det var självklart Hayley som kom på det namnet för hon tog pappret och pennan från Christian när han hållde på att skriva upp olika grenar inom Kristendomen.                                                                                                                           Namnet på gruppen används dock ej ofta men det används mest bara av Hayley. :P 


Teamet består av :

Diana

Hayley

Patty

Christian 

Alexandra

Siv-Agda

Alice ( fast var enbart med i ett par timmar)

Nana

Barbara